Да подадем ръка на човек в нужда

Подари усмивка на дете

Събираме стара техника ( компютри, лаптопи, монитори и друга електроника ) работеща или не която даряваме на училища, читалища, домове или бедни...
Read More