Подари усмивка на дете

Целта на този проект е да достигне $5 000
0% Дарени/$5 000 До края
Donate Now

Събираме стара техника ( компютри, лаптопи, монитори и друга електроника ) работеща или не която даряваме на училища, читалища, домове или бедни деца.

Събраната техника се профилактира или поправя ако има нужда преди да бъде дарена.

До момента сме направили над 100 дарения.